Home

Stichting No Need to Hide zet zich in voor de slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en misbruik, die aangifte hebben gedaan bij de politie. We richten ons op slachtoffers binnen het gezin, maar ook op slachtoffers binnen de sportwereld, kerkelijke omgeving en andere omkaderde netwerken, ongeacht leeftijd, religie of seksuele voorkeur.

De stichting onderscheidt zich ten opzichte van soortgelijke organisaties door zich te richten op een specifieke doelgroep in combinatie met de inzet van buddy’s tussen de geledingen van professionele organisaties. Deze buddy’s zijn de extra oren en ogen van het slachtoffer, die de weg weten te wijzen in de wirwar van professionele hulpverlening zonder op de professionele stoel te willen zitten.