Sociale kaart


Instellingen


Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Bij acute hulp (aanranding en verkrachting) het eerste aanspreekpunt.  

Begeleiding door een verpleegkundige, sporenonderzoek in ziekenhuis.  

Team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen.


Slachtofferhulp Nederland

Biedt lotgenotencontact en ondersteuning in het persoonlijke- en juridische proces.

Denk hierbij aan een slachtofferverklaring of  vordering benadeelde partij.

Slachtofferhulp houdt zich vooral bezig met de gevallen die verder in het verleden liggen.


Veilig Thuis

Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van  de overheid.

Geven advies en ondersteuning, ook aan professionals.  


Fier Fryslan

Biedt gespecialiseerde behandeling bij misbruik.  

Individuele behandeling, systeem- en groepsbehandeling. 

Vooral gericht op traumaverwerking (PTSS). 

Daarnaast ook expertise op het gebied van kindermishandeling,  loverboys, eer-gerelateerd geweld, prostitutie, mensenhandel en jonge moeders.   


Websites


Sense.info

Website over alle vragen die met seks, verliefdheid en liefde te maken hebben.

Daarnaast geven zij ook vaak workshops en hebben ze een spreekuur.  


Slachtofferwijzer.nl

Website van Slachtofferhulp waarop allemaal mogelijke hulpverlenende instanties staan, verspreid over heel Nederland.  


Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG)

Online platform voor lotgenotencontact. Voor mannen en vrouwen. 

Het is anoniem. Verschillende chatrooms en een forum.  


Project Speak Now

Stichting dat het onderwerp seksueel geweld/misbruik bespreekbaar maakt.

Lotgenotencontact en gesprekken met een coach.

Daarnaast een aanspreekpunt voor de media.


Hulplijnen


Centrum Seksueel Geweld – 0800 0188

Slachtofferhulp Nederland – 0900 – 0101

Verbreek de Stilte – 0900 9999 001