Buddyproject

Ervaringsdeskundige buddy’s koppelen wij aan  ‘nieuwe’ slachtoffers, die hen gaan begeleiden in het proces. Dit kan in verschillende vormen, zoals: samen op zoek naar een psycholoog, uitleg geven over het strafrechtelijk proces, het netwerk versterken of gewoon je hart kunnen luchten bij iemand die iets soortgelijks heeft meegemaakt.

In het buddyproject koppelen wij getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers een-op-een aan een hulpvrager. Het buddyproject richt zich op slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en misbruik, die aangifte hebben gedaan bij de politie. We richten ons op slachtoffers binnen het gezin, maar ook op slachtoffers binnen de sportwereld, kerkelijke omgeving en andere omkaderde netwerken, ongeacht leeftijd, religie of seksuele voorkeur. De ondersteuningsvraag kan gerelateerd zijn aan netwerkuitbreiding, perspectiefverbetering, informatie voorziening of sociale steun. Het buddyproject maakt gebruik van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen zijn vroeger zelf ook slachtoffer geweest. Hierdoor hebben zij veel kennis opgedaan over de hulpverlening, juridische procedures en snappen zij de gevoelens die erbij komen kijken als geen ander. De buddy relatie wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van één jaar. Dit kan in sommige gevallen eerder of later beëindigd worden.

Locatie

Het buddyproject richt zich vooralsnog op Noord-Nederland, provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Komt u uit een andere provincie? Wij kijken graag of we iets voor u kunnen betekenen.

Procedure

Stap 1. Kennismaking

De hulpvragers worden bij ons aangemeld. Zij worden naar ons doorgestuurd, of hebben zelf contact met ons opgenomen. Als eerste wordt er een kennismakingsgesprek ingepland. In dit gesprek wordt de ondersteuningsvraag uitgevraagd en wordt het gewenste vrijwilligersprofiel besproken.

Stap 2. Werving en screening

Nu het gewenste vrijwilligersprofiel bekend is, wordt er gezocht naar een geschikte kandidaat (buddy). Voordat de buddy’s hiervoor in aanmerking komen hebben zij een kennismakingsgesprek gehad en een training gevolgd.

Stap 3. Matching

Vervolgens wordt de meeste geschikte buddy kandidaat uitgekozen en voorgesteld aan de hulpvrager. Wanneer er sprake is van een klik, kan de ondersteuning opgestart worden. Blijkt dit toch niet de juiste match, dan wordt er verder gezocht.

Stap 4. Plan van Aanpak

Samen met de buddy en de hulpvrager wordt er een Plan van Aanpak gemaakt. In dit Plan van Aanpak wordt de ondersteuningsvraag opgenomen en wordt er afgesproken welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Daarnaast worden er doelen gesteld.

Stap 5. Uitvoering

Wanneer het Plan van Aanpak compleet is en goedgekeurd is door de coördinator, kan er gestart worden met de begeleiding.

Kwaliteitsbewaking en terugkoppeling

Om de voortgang van het begeleidingsproces te bewaken, vinden er evaluaties en intervisies plaats. De evaluaties bestaan uit vragenlijsten en spellen. De evaluaties vinden altijd plaats met de hulpvrager, de buddy en de coördinator. In de evaluaties wordt er gekeken naar bijvoorbeeld: de samenwerking, doelen, matching, verwachtingen en behoeften.

Training van de buddy’s

Om buddy te kunnen worden, vind er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Bij dit gesprek zijn altijd een coördinator en onafhankelijke professional, gerelateerd aan de Stichting, aanwezig. In dit eerste gesprek wordt er getoetst of je als buddy echt klaar bent om dit begeleidingsproces aan te gaan. Het kan namelijk erg pittig zijn. Wanneer je geschikt wordt verklaard, moet er een Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd. Zodra deze binnen is, kan je deelnemen aan één van de kick-off bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten krijg je handvatten en vaardigheden aangereikt, die je kunt inzetten tijdens de begeleiding. Denk hierbij aan onderwerpen als: communicatie, privacy, de sociale kaart, juridische procedures, grenzen stellen en professionaliteit. Wanneer je deze training goed hebt afgerond, kan je ingezet gaan worden als buddy.

Onderbouwing Buddyprojecten

Buddyprojecten leiden over het algemeen niet tot spectaculaire of concrete, meetbare resultaten. Wel blijken ze veel kleine effecten te kunnen bereiken, die samen grote positieve gevolgen kunnen hebben. De belangrijkste effecten zijn te vinden op psychologisch en sociaal-communicatief vlak. Daarnaast worden er ook vaak effecten bereikt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding.