Gast spreken

Seksueel ongewenst gedrag en misbruik is een onderwerp waar veel taboe op rust. Door middel van gast colleges te geven op scholen/opleidingen kaarten wij belangrijke onderwerpen aan zoals:

  • Onthulling
  • Trauma
  • Victim blaming
  • Revictimisatie
  • Weerbaarheid
  • Behandeling/begeleiding

Deze onderwerpen hangen nauw samen met de persoonlijke verhalen van onze ervaringsdeskundige(n).

Bij gast spreken voor professionals zijn de belangrijke onderwerpen:

  • Onthulling
  • Herkennen
  • Handelingsverlegenheid
  • Interventies

Heeft u interesse om een ervaringsdeskundige uit te nodigen of heeft u verdere vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier elders op de website.