Team

Op 28 mei 2018 is Stichting No Need to Hide officieel opgericht. Het team van de Stichting bestaat uit:

Frida Pathuis – voorzitter

Voorzitter is Frida Pathuis (1950), getrouwd en twee zonen, woont in Onnen, gemeente Groningen.

Vanaf 1969 in de zorg gewerkt als verpleegkundige en als hoofdverpleegkundige Algemene Gynaecologie UMCG, waar ook slachtoffers van seksueel geweld werden opgevangen.

In 1987 HBO Personeelwerk en Arbeidsverhoudingen afgerond en werkzaam geweest als organisatieadviseur bij het UMCG, waar zij onder andere de Centrale Spoedopvang heeft vormgegeven.

Vanaf 1995 tot 2000 directeur Rutgers Stichting Noord Nederland. De Rutgers Stichting werkte op gebied van seksualiteitsvragen van voorlichting tot therapeutische spreekuren en uitvoeren van taakstraffen na misbruik, maar ook projecten als de samenwerking met Moermansk op gebied van preventie gestimuleerde.

Vanaf 2000 als zzp-er actief als interim manager/ projectleider zorg, welzijn en lagere overheden. De laatste jaren als zzp-er waren de werkzaamheden  gericht op de arbeidsmarkt voor vrouwen in het grensgebied Duitsland – Nederland.

Inmiddels is zij gepensioneerd. Naast het voorzitterschap, is zij lid van de Adviesraad Sociaal Domein Groningen.

Haar hobby’s zijn schilderen, tuinieren, kamperen, lezen en met haar hond spelen.

Nely van der Sluis – secretaris

Secretaris is Nely van der Sluis (1975), getrouwd en drie dochters, woont in Damwâld, gemeente Dantumadiel.

Nely is ervaringsdeskundige en heeft ervaring met hulpverlenende instanties betreffende traumaverwerking en lotgenotencontact.

Sinds 1991 werkzaam in de Ouderenzorg, eerst als ziekenverzorgende in Vinkeveen en sinds 2001 als leidinggevende in diverse functies in de gemeente Noardeast-Fryslân. Op dit moment werkzaam als regiomanager thuiszorg bij Stichting Kwadrantgroep in Noordwest- en Noordoost Friesland en Leeuwarden.

Haar hobby’s zijn klussen in en om huis, motorrijden, kamperen en puzzelen.

Okko Pathuis – penningmeester

Penningmeester is Okko Pathuis (1950), getrouwd (geen kinderen) en woonachtig in Dokkum.

In 1986 is hij afgestudeerd als belastingadviseur bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en is nu buitengewoon lid van RB (Register Belastingadviseurs).

Van 1989 – 2014 was hij werkzaam als bedrijfsfiscalist bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs in Leeuwarden en Assen (1980 – 1989) en de Rijksaccountantsdienst in Leeuwarden (1975 – 1980).

Naast penningmeester bij de Stichting is hij directeur van een pensioenvennootschap waarvan de pensioengerechtigde in Frankrijk woont.

Zijn hobby’s zijn de tweede woning in Frankrijk (Drôme), fietsen, wandelen, lezen en sudoku’s.

Miranda Hoekstra – oprichtster en coördinator

Oprichtster en coördinator is Miranda Hoekstra (1998) woonachtig in Groningen.

Miranda is ervaringsdeskundige en in 2020 afgestudeerd aan de opleiding Social Work met als specialisatie forensisch werken. Voor haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar de relatie tussen plegers en slachtoffers van seksueel misbruik en het verbeteren van de hulpverlening op dit gebied.

Daarnaast is zij sinds 2018 werkzaam als trainer Ervaringsdeskundigheid aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden en geeft zij regelmatig gastcolleges. Op dit moment doet zij de 1-jarige opleiding tot docent omgangskunde. 

Hobby’s zijn muziek maken, uitwaaien op de eilanden, wandelen en koken.

Suzanne Harms – coördinator

Coördinator is Suzanne Harms (1992) woonachtig in Leeuwarden.

Suzanne is ervaringsdeskundige en in 2020 afgestudeerd aan de opleiding Sociaal pedagogisch hulpverlening met als specialisatie forensisch werken. Voor haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder (jong) volwassenen met psychische klachten en heeft handvaten ontwikkeld voor hulpverleners over hoe zij (jong) volwassenen kunnen begeleiden die eenzaamheid ervaren.

Daarnaast heeft Suzanne ervaring in het begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen met psychische en psychiatrische klachten.

Hobby’s zijn bakken, muziek, sport, lezen en knutselen/klussen.