Steun Ons

Naast subsidies van verschillende instellingen zijn giften van particulieren onmisbaar. Daarmee steunt u ons streven naar een wereld waar het taboe op misbruik in omkaderde netwerken of daar waar grenzen worden overschreden is verdwenen. Doordat wij een helpende hand kunnen bieden aan slachtoffers die aangifte hebben gedaan bij de politie.

U kunt uw gift storten op onderstaand rekeningnummer.

IBAN                          NL50 RABO 0340 5731 39

T.n.v.                         Stichting No Need to Hide

U kunt uw gift aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. De Stichting heeft de ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de werkzaamheden van de Stichting. Bij de Belastingdienst staan we geregistreerd onder RSIN nummer 8588.31.508.

De Stichting No Need to Hide staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71743340.