Over ons

Onze missie

Wij leveren een bijdrage aan een open samenleving waarin misbruik voorkomen en besproken wordt en het recht zijn beloop heeft. We streven naar psychisch en sociaal gezond zijn van de slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en misbruik.

De stichting No Need to Hide is opgericht door Miranda Hoekstra. De ambitie om de stichting op te richten kwam voort uit haar eigen voorgeschiedenis. Ze besloot om met haar eigen ervaringen de hulpverlening te willen verbeteren en iets te doen voor de slachtoffers die er al zijn, maar ook voor die er helaas nog gaan komen. Met het oprichten van de stichting wil ze het proces een stukje dragelijker maken, de valkuilen dichten en een steunpunt zijn voor de slachtoffers en het taboe doorbreken.

Doel

De stichting No Need to Hide heeft ten doel zich in te zetten voor slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en misbruik binnen het gezin en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wij willen dit bereiken door:

  1. De cliënt te begeleiden, ondersteunen en versterken in het strafrechtelijk-, persoonlijk- en emotionele proces.
  2. Het onderwerp seksueel ongewenst gedrag en misbruik (meer) bespreekbaar te maken binnen de maatschappij.
  3. Het verbeteren van educatie betreft het onderwerp seksueel ongewenst gedrag en misbruik en/of het ontwikkelen van nieuwe lespakketten.

Doelgroep

We richten ons op slachtoffers binnen het gezin, maar ook op slachtoffers binnen de sportwereld, kerkelijke omgeving en andere omkaderde netwerken, ongeacht leeftijd, religie of seksuele voorkeur.

Alleen de acute gevallen en kinderen/jongeren onder de 18 worden doorgestuurd naar andere organisaties.