Team

Op 28 mei 2018 is Stichting No Need to Hide officieel opgericht. Het team van de Stichting bestaat uit:

Frida Pathuis – voorzitter

Voorzitter is Frida Pathuis (1950), getrouwd en twee zonen, woont in Onnen, gemeente Groningen.

In 1972 Verpleegkunde A en sinds 1976 hoofdverpleegkundige Algemene Gynaecologie UMCG, waar in 1978 actief meegewerkt is aan de stichting “Tegen haar wil”. De afdeling Gynaecologie was in samenwerking met de zedenpolitie eerst opvang voor slachtoffers seksueel geweld. Algemene gynaecologie behandelde destijds alles behalve Oncologie.

In 1987 HBO Personeelwerk en Arbeidsverhoudingen afgerond en werkzaam geweest als organisatieadviseur bij het UMCG, waar zij onder andere de Centrale Spoedopvang heeft vormgegeven. Vanaf 1995 tot 2000 directeur Rutgers Stichting Noord Nederland. De Rutgers Stichting werkte op gebied van seksualiteitsvragen van voorlichting tot therapeutische spreekuren en uitvoeren van taakstraffen na misbruik, maar ook projecten als de samenwerking met Moermansk op gebied van preventie gestimuleerde.

Vanaf 2000 zelfstandige zonder personeel als interim manager zorg en lagere overheden. Interim manager bij de Thuiszorgwinkels van Icare, ambtelijk secretaris Franekeradeel en projectleider voor Federation4Women, samenwerkingsproject tussen vrouwelijke ondernemers Duits-Nederlands.

Inmiddels is zij gepensioneerd. Naast het voorzitterschap, is zij lid van de Adviesraad Sociaal Domein Haren, lid van het Vrouwensalon en lid van een schilderclub.

Haar hobby’s zijn schilderen, tuinieren, kamperen, lezen en met haar hond spelen.

Nely van der Sluis – secretaris

Secretaris is Nely van der Sluis (1975), getrouwd en drie dochters, woont in Damwâld, gemeente Dantumadiel.

Nely is ervaringsdeskundige en heeft ervaring met hulpverlenende instanties betreffende traumaverwerking en lotgenotencontact.

Sinds 1991 werkzaam in de Ouderenzorg, eerst als ziekenverzorgende in Vinkeveen en sinds 2001 als leidinggevende in diverse functies in de gemeente Noardeast-Fryslân. Op dit moment werkzaam als regiomanager thuiszorg bij Stichting Kwadrantgroep in Noordwest- en Noordoost Friesland en Leeuwarden.

Haar hobby’s zijn klussen in en om huis, motorrijden, kamperen en puzzelen.

Okko Pathuis – penningmeester

Penningmeester is Okko Pathuis (1950), getrouwd (geen kinderen) en woonachtig in Dokkum.

In 1986 is hij afgestudeerd als belastingadviseur bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en is nu buitengewoon lid van RB (Register Belastingadviseurs).

Van 1989 – 2014 was hij werkzaam als bedrijfsfiscalist bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs in Leeuwarden en Assen (1980 – 1989) en de Rijksaccountantsdienst in Leeuwarden (1975 – 1980).

Naast penningmeester bij de Stichting is hij directeur van een pensioenvennootschap waarvan de pensioengerechtigde in Frankrijk woont.

Zijn hobby’s zijn de tweede woning in Frankrijk (Drôme), fietsen, wandelen, lezen en sudoku’s.

Miranda Hoekstra – oprichtster en coördinator

Oprichtster en coördinator is Miranda Hoekstra (1998) woonachtig in Leeuwarden.

Miranda is ervaringsdeskundige en in 2020 afgestudeerd aan de opleiding Social Work met als specialisatie forensisch werken. Voor haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar de relatie tussen plegers en slachtoffers van seksueel misbruik en het verbeteren van de hulpverlening op dit gebied.

Daarnaast is zij sinds 2018 werkzaam als trainer Ervaringsdeskundigheid aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden en geeft zij regelmatig gastcolleges. 

Hobby’s zijn muziek maken, uitwaaien op de eilanden, wandelen en koken.

Suzanne Harms – coördinator

Coördinator is Suzanne Harms (1992) woonachtig in Leeuwarden.

Suzanne is ervaringsdeskundige en in 2020 afgestudeerd aan de opleiding Sociaal pedagogisch hulpverlening met als specialisatie forensisch werken. Voor haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder (jong) volwassenen met psychische klachten en heeft handvaten ontwikkeld voor hulpverleners over hoe zij (jong) volwassenen kunnen begeleiden die eenzaamheid ervaren.

Daarnaast heeft Suzanne ervaring in het begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen met psychische en psychiatrische klachten.

Hobby’s: Bakken, muziek, sport, lezen en knutselen/klussen