Een nieuwe uitdaging

Vandaag hebben wij kennis mogen maken met een aantal Social Work studenten van de NHL Stenden Hogeschool. Zij zullen in het kader van hun projectsemester onderzoek doen naar een aantal onderwerpen met betrekking tot de stichting. De eerste periode van het project zullen zij vooral verdiepend onderzoek doen, om in de tweede periode tot een prototype te kunnen komen. Vandaag werden wij als opdrachtgevers geïnterviewd over de onderwerpen. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast over deze nieuwe manier van samenwerking en zijn benieuwd met wat voor creatieve en innovatieve ideeën de studenten gaan komen.