OVER ONS

MISSIE

Wat willen wij?

Als stichting willen wij dat slachtoffers van seksueel misbruik ondersteund kunnen worden door ervaringsdeskundigen. Wij willen slachtoffers een veilige plek bieden, waar alles besproken kan worden en de slachtoffers de regie over hun eigen leven weer terug krijgen. Daarnaast willen wij een open, rechtvaardige samenleving waarin seksueel misbruik voorkomen en besproken wordt.

 

Hoe gaan we dit bereiken?

1. Ervaringsdeskundigen werven en opleiden tot buddy die slachtoffers van seksueel geweld kunnen ondersteunen en versterken in hun strafrechtelijk-, persoonlijk- en emotionele proces.

2. De mogelijkheid tot hulp door een buddy zoveel mogelijk onder de aandacht brengen bij diverse instanties en het publiek in het algemeen.

3. Het onderwerp seksueel ongewenst gedrag en misbruik (meer) bespreekbaar maken binnen de maatschappij door het geven van workshops, lezingen en informatie in het algemeen.

4. Het verbeteren van educatie over seksueel ongewenst gedrag en misbruik door het geven van workshops en/of lespakketten.

5. Organisaties adviseren bij het opstellen van beleid wat seksueel misbruik zoveel mogelijk voorkomt en bespreekbaar maakt.

 

Voornaamste doelgroep

Wij richten ons op slachtoffers binnen het gezin, de sportwereld, kerkelijke omgeving en andere netwerken, ongeacht leeftijd, religie of seksuele voorkeur. Het seksueel misbruik kan daarbij recent of langer geleden zijn.

Is het seksueel geweld korter dan 7 dagen geleden, dan kunnen wij je doorverwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld. Ook kinderen/jongeren onder de 18 jaar zullen we in eerste instantie doorverwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld. Zij kunnen namelijk sporenonderzoek doen en acute psychologische hulp bieden.

GESCHIEDENIS

Oprichting en aanleiding

Stichting No Need to Hide is een initiatief van Miranda Hoekstra. Op 28 mei 2018 is de stichting officieel opgericht te Leeuwarden. De wens om de stichting op te richten kwam voort uit Miranda’s voorgeschiedenis. Als kind is zij jarenlang seksueel misbruikt door een familielid. Na het een aantal jaren te hebben verzwegen besloot ze om aangifte te doen. Uiteindelijk volgde een rechtszaak en werd de dader veroordeeld. Tijdens haar studie Social Work besloot Miranda om met haar eigen ervaringen de hulpverlening te gaan verbeteren door iets te doen voor de slachtoffers die er al zijn en die er helaas nog gaan komen. Met het oprichten van de stichting wil ze het proces voor slachtoffers dragelijker maken en de gaten in de hulpverlening dichten. Dit gebeurt door samen met andere ervaringsdeskundigen en professionals een steunpunt te zijn voor slachtoffers en het taboe rondom seksueel misbruik te doorbreken. De naam van No Need to Hide (Engels) – letterlijk vertaald ‘Je hoeft je niet te verstoppen’ vat dit krachtig samen. 

 

Wat is er al bereikt?

De eerste twee jaren van de stichting stonden vooral in het teken van de oprichting en het opbouwen van een professioneel netwerk. Hierbij zijn we meerdere keren in de media verschenen, hebben we verschillende gastlessen en workshops mogen geven en hebben we de eerste slachtoffers mogen begeleiden. In januari 2021 zijn we, met ondersteuning van het Zorg Innovatie Forum, het project 'De rol, positie en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid’ gestart. Het project kon worden gestart met de financiële ondersteuning van ZonMW. Daarnaast hebben de eerste buddy’s via de Hanze Hogeschool de training ‘Inzet van eigen ervaringen’ afgerond, waardoor ze ingezet kunnen worden als ervaringsdeskundige buddy.

TEAM

Het team van de Stichting bestaat uit:

Frida-Pathuis

FRIDA PATHUIS – VOORZITTER

Frida (1950) is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Groningen.

Ze heeft ervaring in de zorg, algemene gynaecologie UMCG, waar ook slachtoffers van seksueel geweld werden opgevangen. Ook heeft ze ervaring met seksualiteitsvraagstukken vanuit de Rutgers Stichting Noord-Nederland. Inmiddels is zij gepensioneerd.

Haar hobby’s zijn schilderen, tuinieren, kamperen en lezen.

NELY VAN DER SLUIS – SECRETARIS

Nely (1975) is getrouwd, heeft drie dochters en woont in Damwâld.

Ze is ervaringsdeskundige in seksueel misbruik en heeft ervaring met hulpverlenende instanties betreffende traumaverwerking en lotgenotencontact. Ze is werkzaam als regiomanager thuiszorg bij Stichting Kwadrantgroep in Noord-Friesland en Leeuwarden.

Haar hobby’s zijn klussen, tuinieren, motorrijden, kamperen en puzzelen.

Nely-van-der-Sluis
Okko-Pathuis

OKKO PATHUIS – PENNINGMEESTER

Okko (1950) is getrouwd, heeft geen kinderen en woont in Dokkum.

Tot aan zijn pensionering in 2014 was hij werkzaam als bedrijfsfiscalist bij het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht.

Zijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, lezen en sudoku’s maken.

MIRANDA HOEKSTRA – OPRICHTSTER EN COÖRDINATOR

Miranda (1998) woont in Leeuwarden.

Ze is ervaringsdeskundige in seksueel misbruik en afgestudeerd aan de opleidingen Social Work en Docent Omgangskunde. Ze is werkzaam als docent bij de opleiding Sociaal Werk aan de Friese Poort en als gastdocent ervaringsdeskundigheid bij NHL Stenden Hogeschool en de Hanze Hogeschool.

Haar hobby’s zijn muziek maken, uitwaaien op de eilanden en koken.

Miranda-Hoekstra
Suzanne-Harms

SUZANNE HARMS – COÖRDINATOR

Suzanne (1992) is samenwonend en woont in Leeuwarden.

Ze is ervaringsdeskundige in seksueel misbruik en afgestudeerd aan de opleiding Social Work. Ze heeft ervaring in het begeleiden van jongeren en (jong) volwassenen met psychische- en psychiatrische klachten.

Haar hobby’s zijn bakken, muziek, sport, lezen en knutselen/klussen.

JAARVERLAGEN EN BELEIDSPLAN

Stichting No Need to Hide brengt jaarlijks een verslag uit waarin een overzicht staat van de ontwikkelingen, resultaten en activiteiten. Links om deze te lezen of downloaden vind je onderaan deze website. Ook het beleidsplan vind je hier.