VOOR PROFESSIONALS

Als professionele hulpverlener ben je misschien benieuwd of we elkaar kunnen helpen of versterken? Lees op deze pagina wat we doen en hoe we samenwerken. Ook vind je hier informatie over het fenomeen Victim Blaming en zes tips voor professionals die werken met slachtoffers van seksueel misbruik. 

WERKWIJZE

Slachtoffers van seksueel geweld worden naar ons doorverwezen via partnerorganisaties of melden zichzelf aan via deze website. Wanneer iemand zich aanmeldt wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met een coördinator. In dit gesprek wordt er gekeken naar welke ondersteuning nodig is en wat de voorkeuren voor een buddy zijn. Er kan ondersteuning worden geboden op verschillende gebieden, zoals:

 • Het zoeken van een geschikte psycholoog of advocaat.
 • Het op een rijtje zetten van de voor- en nadelen van aangifte doen.
 • Maar ook het bieden van een luisterend oor en het uitwisselen van ervaringen.

Aan de hand van de opgegeven voorkeuren wordt er gezocht naar een geschikte buddy. Wanneer wij iemand hebben gevonden die voldoet aan de voorkeuren, zullen wij het slachtoffer en de buddy aan elkaar voorstellen.

Wanneer er sprake is van een match maken het slachtoffer en de buddy een plan van aanpak. Hierin beschrijven zij welke ondersteuning er nodig is, welke acties daarvoor uitgevoerd gaan worden en de belangrijkste afspraken die zij maken (zoals contact, locatie en bereikbaarheid). Dit plan moet worden goedgekeurd door een coördinator. De coördinator neemt geregeld contact op met zowel slachtoffer als buddy om te horen hoe het gaat.

 

Wie zijn onze buddy’s?

Onze buddy’s zijn mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden en achtergronden, die in het verleden seksueel geweld hebben meegemaakt. Sommige buddy’s hebben aangifte gedaan, anderen alleen een melding of niets. Al onze buddy’s hebben een meerdaagse training gevolgd over het inzetten van hun eigen ervaringen. Daarnaast kunnen ze naar behoefte workshops volgen over de juridische aspecten bij seksueel misbruik, communicatie- en gespreksvaardigheden en de eigen weerbaarheid.

Op deze pagina:

Werkwijze

Project ervaringsdeskundigen

Victim blaming

Geinteresseerd of heb je vragen?

PROJECT

De meerwaarde, rol en positie van ervaringsdeskundigen

Tussen januari en november 2021 heeft stichting No Need to Hide een project uitgevoerd met ondersteuning van ZonMw, waarbij er gekeken werd naar wat de meerwaarde, rol en positie is van ervaringsdeskundigen bij seksueel misbruik. Tijdens het onderzoek zijn vijf domeinen vastgesteld, namelijk:

1. Educatie & Voorlichting;

2. Preventie;

3. Hulpverlening;

4. Bewustwording & Ondersteuning;

5. Nazorg.

Voor elk van deze vijf domeinen is onderzocht hoe ervaringsdeskundigen hieraan kunnen bijdragen. De uitkomsten van het project zijn te lezen onder het kopje nieuws.

Klik hier voor het artikel

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met:

 • ZonMw
 • Stichting Het R.C. Maagdenhuis
 • Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe
 • Hanze Hogeschool Groningen
 • Stichting Rise
 • Slachtofferhulp Noord-Nederland
 • Sense Noord-Nederland
 • Zorg Innovatie Forum
 • Politie Noord-Nederland
 • Schaap strafrechtadvocaten

VICTIM BLAMING

Als professional is het belangrijk om je bewust te zijn van het fenomeen Victim Blaming. Hier leggen we uit wat het inhoudt en welke psychologie er achter schuilt. Daarnaast geven we tips hoe jij als professional op de juiste manier kan reageren.

 

Wat is Victim Blaming?

Bij Victim Blaming wordt de schuld van de gebeurtenis bij het slachtoffer gelegd. Denk hierbij aan opmerkingen als: ‘Wie trekt er dan ook zulke uitdagende kleren aan?’, 'Waarom ging je er toch telkens weer heen?' of ‘Wat deed je dan ook nog zo laat op straat?’. Victim Blaming is erg schadelijk voor slachtoffers. Het is één van de redenen dat veel slachtoffers geen melding maken of aangifte durven te doen. Ze zijn bang om de schuld te krijgen en niet geloofd te worden. De negatieve gedachten en gevoelens die Victim Blaming oproepen bij slachtoffers kunnen ervoor zorgen dat een slachtoffer gevoelsmatig een tweede keer slachtoffer wordt. Dit wordt secundaire victimisatie genoemd.

 

De psychologie achter Victim Blaming

Waarom reageren mensen op deze manier? Naarmate wij als mensen minder tegen iets kunnen doen, zijn we geneigd het slachtoffer te kleineren en verantwoordelijk te maken voor zijn of haar acties. Het slachtoffer zou wel iets hebben gedaan, waardoor dit hem of haar is overkomen. Wij doen dit om ons eigen beeld van een veilige wereld overeind te houden. Door de oorzaak van de gebeurtenis bij het slachtoffer te leggen, pak je de controle terug. Het slachtoffer zal wel iets doms hebben gedaan, wij zouden zoiets nooit doen, dus zoiets zou ons dan ook nooit overkomen.

 

Zes tips voor professionals die werken met slachtoffers van seksueel misbruik

1. Steun, luister en geloof

2. Stel niet te veel vragen

3. Laat de regie bij de ander

4. Wees geduldig

5. Vraag hoe je de ander kan helpen

6. Laat je eigen gevoelens (bijvoorbeeld boosheid of verdriet) in het gesprek achterwege, dit kan de ander afschrikken

GEÏNTERESSEERD OF HEB JE VRAGEN?

Ben je geïnteresseerd in ons werk? Wil je misschien samenwerken of heb je nog vragen?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de contactpagina.