PRIVACYVERKLARING

Privacy is één van de kernwaarden van Stichting No Need to Hide. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens, die wij verwerken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten. Onze medewerkers en de door ons ingestelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting No Need to Hide kan persoonsgegevens over jouw verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting No Need to Hide, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting No Need to Hide verstrekt.

Stichting No Need to Hide kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

· Je voor- en achternaam

· Je adresgegevens

· Je telefoonnummer

· Je email-adres

 

Waarom stichting No Need to Hide gegevens nodig heeft

Stichting No Need to Hide verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen al je daar om verzoekt of je aanmeldt, en/of om je schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting No Need to Hide jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van haar doelen.

 

Hoe lang stichting No Need to Hide gegevens bewaart

Stichting No Need to Hide bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst, contract of samenwerking met jou tot stand komt.

 

Delen met anderen

Stichting No Need to Hide verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting No Need to Hide gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor commerciële doeleinden.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting No Need to Hide worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting No Need to Hide gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Stichting No Need to Hide zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiligen

Stichting No Need to Hide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting No Need to Hide maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting No Need to Hide verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting No Need to Hide via . Noneedtohide.nl is een website van Stichting No Need to Hide. Stichting No Need to Hide is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Haadwei 149, 9104 BE, Damwâld

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71743340

Telefoon: 06 – 25 15 87 65

Email-adres: