STEUN ONS

Als stichting willen wij dat slachtoffers van seksueel misbruik begripvol en deskundig worden begeleid door een lotgenoot (buddy). Naast het begeleiden van slachtoffers willen we seksueel misbruik voorkomen en het taboe doorbreken. Dit doen we door het geven van voorlichtingen en workshops en het adviseren van instanties op het gebied van doeltreffend beleid.

Naast subsidies van verschillende instellingen zijn jouw donaties onmisbaar. Wanneer je een donatie doet, hoe klein of hoe groot ook, kunnen wij onze werkzaamheden blijven voortzetten en uitbreiden. Hartelijk dank voor je bijdrage!

 

Mocht de doneerknop niet werken of wil je liever via je bank een donatie doen? Giften kunnen ook worden overgemaakt op bankrekening:

IBAN NL50 RABO 0340 5731 39

T.n.v. Stichting No Need to Hide

Je betaalt geen belasting over jouw gift (ANBI-status)

Je kunt je gift aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. De Stichting heeft de ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de werkzaamheden van de Stichting. Bij de Belastingdienst staan we geregistreerd onder RSIN nummer 8588.31.508.

De Stichting No Need to Hide staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71743340.