Rol van ervaringsdeskundigen bij seksueel misbruik ook door professionals erkend

Afgelopen jaar deed Stichting No Need to Hide zij onderzoek naar de rol, meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigheid bij seksueel misbruik. Daaruit blijkt dat de rol van ervaringsdeskundigen ook door professionals in Noord-Nederland erkend wordt. De resultaten hebben de Stichting een duidelijk en positief toekomstbeeld gegeven. De eerste stap in de richting werd al gezet door het tekenen van een samenwerkingsconvenant met het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe. De onderzoeksresultaten werden 9 maart tijdens de conferentie van No Need to Hide in Museum Vosbergen in Eelde gedeeld.

Toegevoegde waarde

Voor het onderzoek zijn 30 professionals uit Noord-Nederland, die vanwege hun werk met dit thema te maken krijgen, geïnterviewd. De professionals waren het eens met dat de enorme impact van seksueel misbruik op iemands leven in essentie alleen door een slachtoffer kan worden aangegeven. De professionals zien ook een grote rol voor ervaringsdeskundigen op het gebied van voorlichting en preventie. Bijvoorbeeld aan docenten, hulpverleners, artsen, politie en welzijnswerkers. Het onderzoek kwam tot stand door een financiering van ZonMW en netwerkorganisatie het Zorg Innovatie Forum leidde het project.

Convenant om samen te werken

De onderzoeksresultaten waren aanleiding voor Stichting No Need to Hide en het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe om hun samenwerkingsafspraken vast te leggen in een convenant. Door samen te werken komen hulpverleners en ervaringsdeskundigen nog dichter bij elkaar te staan. De kennis wordt gebundeld en er zijn nog meer mogelijkheden om slachtoffers te helpen. Stichting No Need to Hide blijft met het convenant een zelfstandige stichting.

Over No Need to Hide

Stichting No Need to Hide wil een veilige plek bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Zodat slachtoffers de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Dit doet de Stichting door het opleiden van ervaringsdeskundigen tot buddy’s, zodat zij er kunnen zijn voor slachtoffers. Daarnaast heeft No Need to Hide de missie om een open, rechtvaardige samenleving te ontwikkelen waarin seksueel misbruik voorkomen en besproken wordt.